Skidor

30-talet

I början av 30-talet var det dåligt med snö. 1936 tog det fart med klubbtävlingar och byalagsstafett. Klubbmatch mot Sundborn.

40-talet

1941 hade klubben 52 deltagare i KM, men under senare delen av decenniet blev det en nedgång.

50-talet

Klubben hade sin första representant i Vasaloppet.

60-talet

Elljusspåret i Borgärdet byggdes och invigdes 1965. Ungdomsverksamheten ökade sedan spåret kommit till.

70-talet

Elljusspåret renoverades. Sedan följer flera år med många ungdomar i träning.

80- och 90-talen

Ungdomsträningarna fortsätter. Många ungdomar åker skidorientering med stora framgångar. Magdalena Staffas och Anders Erlandsson hade landslagsuppdrag. Tävlingar arrangeras, bl. a. europacupen i skidorientering 1987.

I slutet på 90-talet gjorde snöfattiga vintrar att ungdomsträningarna upphörde.

I Vintjärn börjar Lars Eliasson göra skidspår för motionärer.

2000-talet

Vintjärnsspåren byggs ut under ledning av Göran Nilsson. Omfattar idag 5 olika spår och är klubbens största aktivitet på skidområdet.

Göran Nilsson i Vintjärn.

 

Genom bidrag från Allmänna Arvsfonden kommer elljusspåret att byggas upp på nytt och en skidlekplats kommer att anläggas i anslutning. Detta sker under 2024.

Kanske det blir början på en ny uppgång i ungdomsverksamheten? Vill du vara delaktig i arbetet så tveka inte att kontakta oss!