Kråkspåret

KRÅKSPÅRET
Upprinnelsen att Kråkspåret kom till var att järnvägen Linghed-Jädraås lades ner och där låg banvallen till "Kråkbanan" ledig för andra begivenheter. En kväll i lampans sken kom tanken. Varför inte en skidtävling?
Banan fick följande sträckning. Start vid Svartnäs-dammen och vidare mot Båtpers och vintervägen mot Långfäboden, där det forslats malm från Vintjärn till Svartnäs och kol till Ryssjö station. Från Ryssjön gick spåret då efter Kråkbanan till Vintjärn och vidare ner mot "Bolaget" i Linghed, sedan sommarstigen till Linghedsbyn via Strömmen, Gångarbergsvägen, Hjälptjärn och till målet vid Svärdsjö-skolan. En nätt liten tripp på 36 km.  
 
Vi hade då diskuterat mycket och länge så vintern höll faktiskt på att ta slut. Men söndagen efter Vasaloppet körde vi tillsammans med Dala-Demokraten som var vårt presstöd alla åren. Någon tävling blev det däremot inte utan ett motionsspår med startplatser och matkontroller utefter spåret och som blev stor succé redan från början. Det beror till stor del på att gammal som ung kunde vara med och åka i sin egen takt den banlängd som passade bäst.
Under åren rekade Ingemar Eriksson, som skötte spårningen, nya dragningar på spåret som under flera år i stället för att passera Linghed gick över Böle och Isalanäset, förbi gammelgården till målet vid Svärdsjöskolan.
Som mest var deltagarantalet över 1000.
Kråkspåret kördes fram till början av 2000-talet. De sista åren som varvlopp i Ryssjön pga snöbrist i Borgärdet.
 
Här finns en liten film från Kråkspåret: