Kretsträning Kåre

  • torsdag 22 augusti 2024
  • 18:00
  • Orientering

Träning för alla orienterare i Falukretsen. Mer info fås på våra onsdagsträningar.